k.ú.: 786331 - Podhůří-Harta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579858 - Vrchlabí NUTS5 CZ0525579858
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 412494
zahrada 688 541000
ovoc. sad 2 5535
travní p. 387 1120539
lesní poz 31 690268
vodní pl. nádrž umělá 1 650
vodní pl. rybník 1 11029
vodní pl. tok přirozený 15 47648
vodní pl. tok umělý 8 6143
vodní pl. zamokřená pl. 7 11726
zast. pl. společný dvůr 2 141
zast. pl. 925 207303
ostat.pl. dráha 2 29403
ostat.pl. jiná plocha 260 235806
ostat.pl. manipulační pl. 4 8318
ostat.pl. mez, stráň 3 4974
ostat.pl. neplodná půda 1 699
ostat.pl. ostat.komunikace 143 202761
ostat.pl. silnice 1 16351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24139
ostat.pl. zeleň 30 93288
Celkem KN 2551 3670215
Par. DKM 2551 3670215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 47
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 578
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 26
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 921
byt.z. byt 689
byt.z. garáž 23
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 37
obč.z. garáž 18
Celkem JED 768
LV 1683
spoluvlastník 3286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2002
THM-V 1:1000 01.07.1971 15.11.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 07:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.