k.ú.: 786306 - Vrchlabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579858 - Vrchlabí NUTS5 CZ0525579858
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1678625
zahrada 884 633739
ovoc. sad 7 23668
travní p. mez, stráň 1 101
travní p. 607 2163720
lesní poz 55 713141
vodní pl. nádrž přírodní 1 275
vodní pl. nádrž umělá 6 7370
vodní pl. rybník 1 4462
vodní pl. tok přirozený 45 104673
vodní pl. tok umělý 32 8926
vodní pl. zamokřená pl. 6 81672
zast. pl. společný dvůr 15 8237
zast. pl. zbořeniště 25 3951
zast. pl. 2921 654599
ostat.pl. dráha 3 6676
ostat.pl. jiná plocha 803 619365
ostat.pl. manipulační pl. 187 546285
ostat.pl. mez, stráň 4 3283
ostat.pl. neplodná půda 105 145815
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4591
ostat.pl. ostat.komunikace 587 591636
ostat.pl. pohřeb. 2 29239
ostat.pl. silnice 40 68858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 102906
ostat.pl. zeleň 121 154685
Celkem KN 6749 8360498
Par. DKM 6749 8360498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 200
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 81
č.p. rod.dům 874
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 26
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 151
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 953
bez čp/če jiná st. 171
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb. 34
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 176
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 41
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 2880
byt.z. byt 1247
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 183
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1485
LV 3745
spoluvlastník 6743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2003
THM-V 1:1000 01.07.1970 29.09.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2019 13:19

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.