k.ú.: 786306 - Vrchlabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579858 - Vrchlabí NUTS5 CZ0525579858
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1513566
zahrada 935 662562
ovoc. sad 7 23668
travní p. mez, stráň 3 437
travní p. 577 2301754
lesní poz 55 713141
vodní pl. nádrž přírodní 1 275
vodní pl. nádrž umělá 6 7370
vodní pl. rybník 1 4462
vodní pl. tok přirozený 42 104673
vodní pl. tok umělý 31 8782
vodní pl. zamokřená pl. 6 81672
zast. pl. společný dvůr 14 6670
zast. pl. zbořeniště 25 3951
zast. pl. 2923 658571
ostat.pl. dráha 5 44427
ostat.pl. jiná plocha 795 656588
ostat.pl. manipulační pl. 168 516260
ostat.pl. mez, stráň 9 9514
ostat.pl. neplodná půda 93 94803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4591
ostat.pl. ostat.komunikace 565 590099
ostat.pl. pohřeb. 2 29239
ostat.pl. silnice 40 68858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 99062
ostat.pl. zeleň 115 155503
Celkem KN 6668 8360498
Par. DKM 6668 8360498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 200
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 81
č.p. rod.dům 872
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 151
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 953
bez čp/če jiná st. 172
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb. 34
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 176
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 2882
byt.z. byt 1246
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 183
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1484
LV 3747
spoluvlastník 6747

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2003
THM-V 1:1000 01.07.1970 29.09.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.