k.ú.: 786250 - Malá Víska u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1251376
zahrada 195 123829
travní p. 255 610844
lesní poz 32 324092
vodní pl. nádrž umělá 1 166
vodní pl. tok přirozený 32 12271
zast. pl. společný dvůr 10 3802
zast. pl. zbořeniště 3 1287
zast. pl. 168 69526
ostat.pl. dráha 6 27668
ostat.pl. jiná plocha 87 59498
ostat.pl. manipulační pl. 14 12901
ostat.pl. neplodná půda 64 30660
ostat.pl. ostat.komunikace 99 64249
ostat.pl. silnice 4 15803
Celkem KN 1253 2607972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
Celkem BUD 160
LV 215
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 08.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 08.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.