k.ú.: 786217 - Dolní Bučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534587 - Vrdy NUTS5 CZ0205534587
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 1908606
zahrada 263 135643
ovoc. sad 11 25428
travní p. 40 72223
lesní poz 1 27771
vodní pl. nádrž umělá 2 4143
vodní pl. tok přirozený 4 42892
vodní pl. tok umělý 72 25228
zast. pl. společný dvůr 17 14755
zast. pl. zbořeniště 8 2299
zast. pl. 389 173685
ostat.pl. dráha 16 14444
ostat.pl. jiná plocha 63 93697
ostat.pl. manipulační pl. 35 64626
ostat.pl. neplodná půda 5 5137
ostat.pl. ostat.komunikace 75 54002
ostat.pl. pohřeb. 2 3282
ostat.pl. silnice 13 59014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5427
ostat.pl. zeleň 8 7824
Celkem KN 1420 2740126
Par. KMD 1420 2740126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 210
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 39
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 384
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 12
Celkem JED 34
LV 369
spoluvlastník 520

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 22:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.