k.ú.: 785946 - Vrbice u Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565890 - Vrbice NUTS5 CZ0423565890
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 3770318
chmelnice 20 45105
zahrada 123 81510
ovoc. sad 3 31269
travní p. 109 112110
lesní poz 52 432954
vodní pl. nádrž přírodní 2 2312
vodní pl. tok přirozený 101 48793
vodní pl. tok umělý 8 1388
zast. pl. společný dvůr 2 493
zast. pl. 159 86516
ostat.pl. jiná plocha 54 29037
ostat.pl. manipulační pl. 28 62940
ostat.pl. neplodná půda 131 70452
ostat.pl. ostat.komunikace 63 78805
ostat.pl. silnice 2 5575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8222
Celkem KN 1493 4867799
Par. KMD 1493 4867799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 151
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 230
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička