k.ú.: 785873 - Vrbčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533891 - Vrbčany NUTS5 CZ0204533891
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21103 - Pečky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 4892380
zahrada 195 103732
ovoc. sad 44 192780
travní p. 104 182480
lesní poz 34 89244
vodní pl. nádrž umělá 2 614
vodní pl. rybník 1 5228
vodní pl. tok přirozený 22 37541
vodní pl. zamokřená pl. 10 5070
zast. pl. společný dvůr 5 2801
zast. pl. zbořeniště 4 1262
zast. pl. 241 114718
ostat.pl. dráha 1 23547
ostat.pl. jiná plocha 70 111006
ostat.pl. manipulační pl. 78 98243
ostat.pl. neplodná půda 87 137354
ostat.pl. ostat.komunikace 82 55248
ostat.pl. pohřeb. 1 1137
ostat.pl. silnice 14 135430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6950
ostat.pl. zeleň 23 5022
Celkem KN 1429 6201787
Par. DKM 4 24564
Par. KMD 1425 6177223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 231
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 343
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 23.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 17:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička