k.ú.: 785865 - Vrbatův Kostelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572535 - Vrbatův Kostelec NUTS5 CZ0531572535
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1497461
zahrada 155 127076
ovoc. sad 1 3677
travní p. 442 799811
lesní poz les s budovou 4 928
lesní poz 95 335273
vodní pl. nádrž přírodní 1 2558
vodní pl. nádrž umělá 18 28303
vodní pl. tok přirozený 29 37793
vodní pl. zamokřená pl. 2 1139
zast. pl. zbořeniště 1 217
zast. pl. 281 64245
ostat.pl. dobývací prost. 16 40297
ostat.pl. dráha 3 91633
ostat.pl. jiná plocha 69 88512
ostat.pl. manipulační pl. 9 136942
ostat.pl. neplodná půda 76 93987
ostat.pl. ostat.komunikace 132 64964
ostat.pl. pohřeb. 2 3076
ostat.pl. silnice 16 65203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10613
Celkem KN 1706 3493708
Par. KMD 1706 3493708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
Celkem BUD 275
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 388
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 23:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.