k.ú.: 785792 - Hynčice u Vražného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 554910 - Vražné NUTS5 CZ0804554910
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 4658110
zahrada 181 255082
travní p. 43 103468
lesní poz 100 337670
vodní pl. nádrž umělá 1 509
vodní pl. tok přirozený 35 24508
vodní pl. tok umělý 14 13693
vodní pl. zamokřená pl. 1 4722
zast. pl. společný dvůr 4 430
zast. pl. zbořeniště 3 847
zast. pl. 111 55894
ostat.pl. dálnice 4 101405
ostat.pl. jiná plocha 83 83640
ostat.pl. manipulační pl. 2 1292
ostat.pl. neplodná půda 44 106729
ostat.pl. ostat.komunikace 122 114272
ostat.pl. silnice 56 122762
Celkem KN 1036 5985033
Par. DKM 1036 5985033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 110
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
Celkem JED 2
LV 175
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.04.2010 1:1000 06.05.2010 *)
DKM 1:1000 01.09.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1995 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.