k.ú.: 785415 - Vranov nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595098 - Vranov nad Dyjí NUTS5 CZ0647595098
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1202999
vinice 1 11477
zahrada 332 233572
ovoc. sad 2 6841
travní p. 277 642153
lesní poz les s budovou 52 1812
lesní poz les(ne hospodář) 71 6685389
lesní poz ostat.komunikace 68 47699
lesní poz 81 2041591
vodní pl. nádrž umělá 2 1237790
vodní pl. rybník 4 3268
vodní pl. tok přirozený 21 378293
vodní pl. tok umělý 1 1791
vodní pl. zamokřená pl. 1 378
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 12 963
zast. pl. 783 180578
ostat.pl. jiná plocha 291 161524
ostat.pl. manipulační pl. 38 45143
ostat.pl. neplodná půda 48 87362
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 4754
ostat.pl. ostat.komunikace 145 205827
ostat.pl. pohřeb. 1 6807
ostat.pl. silnice 32 100184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 143982
ostat.pl. zeleň 45 33241
Celkem KN 2467 13465537
Par. DKM 2467 13465537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 271
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 29
č.e. jiná st. 26
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 149
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 812
byt.z. byt 94
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 120
LV 783
spoluvlastník 1144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2014 nové mapování (část k.ú. mimo DKM dle JPÚ)
DKM-KPÚ 08.07.2010 1:1000 13.07.2010 *) JPÚ - část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1824 19.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.