k.ú.: 785296 - Vrančice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564362 - Vrančice NUTS5 CZ020B564362
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1970549
zahrada 56 34970
ovoc. sad 2 10882
travní p. 80 467226
lesní poz 80 1121088
vodní pl. nádrž umělá 3 3722
vodní pl. rybník 1 1609
vodní pl. tok přirozený 28 10660
vodní pl. tok umělý 2 1371
vodní pl. zamokřená pl. 1 1777
zast. pl. společný dvůr 1 323
zast. pl. 58 26988
ostat.pl. dráha 2 13405
ostat.pl. jiná plocha 20 55422
ostat.pl. manipulační pl. 9 22147
ostat.pl. neplodná půda 90 103749
ostat.pl. ostat.komunikace 49 56651
Celkem KN 745 3902539
Par. KMD 745 3902539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 57
LV 83
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
KM-D 1:2000 08.12.2000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.