k.ú.: 785245 - Mlčechvosty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535303 - Vraňany NUTS5 CZ0206535303
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 3539382
vinice 1 743
zahrada 123 57821
ovoc. sad 21 90676
travní p. 42 78458
lesní poz 49 226757
vodní pl. nádrž umělá 2 207
vodní pl. tok přirozený 2 76026
vodní pl. zamokřená pl. 3 5687
zast. pl. společný dvůr 10 1652
zast. pl. zbořeniště 3 384
zast. pl. 113 49529
ostat.pl. dráha 4 46762
ostat.pl. jiná plocha 76 127252
ostat.pl. manipulační pl. 12 12687
ostat.pl. neplodná půda 57 81931
ostat.pl. ostat.komunikace 87 103798
ostat.pl. silnice 3 20110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1699
ostat.pl. zeleň 6 385
Celkem KN 973 4521946
Par. KMD 973 4521946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 112
LV 218
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.01.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.