k.ú.: 785199 - Vracovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530913 - Vracovice NUTS5 CZ0201530913
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 5326350
zahrada 266 234262
ovoc. sad 3 6534
travní p. 214 647056
lesní poz 214 4019395
vodní pl. nádrž přírodní 5 2367
vodní pl. nádrž umělá 3 1906
vodní pl. rybník 26 63667
vodní pl. tok přirozený 17 13821
vodní pl. tok umělý 5 581
vodní pl. zamokřená pl. 10 10147
zast. pl. zbořeniště 1 1284
zast. pl. 264 103217
ostat.pl. jiná plocha 53 21346
ostat.pl. manipulační pl. 24 27971
ostat.pl. neplodná půda 97 54642
ostat.pl. ostat.komunikace 158 213573
ostat.pl. pohřeb. 1 1305
ostat.pl. silnice 46 83985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14872
ostat.pl. zeleň 55 82098
Celkem KN 1862 10930379
Par. DKM 1508 6683681
Par. KMD 354 4246698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 45
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 3
Celkem BUD 246
LV 317
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2009
DKM 1:1000 23.12.2009
DKM-KPÚ 11.08.2004 1:1000 19.08.2004 *) KPÚ na části
S-SK GS 1:2880 1841 19.08.2004 28.02.1824 1:2880,
S-SK GS 1:2880 1841 23.12.2009 Na části


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 01:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička