k.ú.: 785105 - Vrábče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545261 - Vrábče NUTS5 CZ0311545261
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 3198497
zahrada 243 186447
ovoc. sad 1 1848
travní p. 442 1792822
lesní poz les s budovou 40 1407
lesní poz 366 3423644
vodní pl. nádrž přírodní 1 226
vodní pl. nádrž umělá 11 10465
vodní pl. rybník 6 11941
vodní pl. tok přirozený 8 134699
vodní pl. tok umělý 13 10769
vodní pl. zamokřená pl. 44 52322
zast. pl. společný dvůr 3 810
zast. pl. zbořeniště 5 1366
zast. pl. 368 95877
ostat.pl. dráha 4 39928
ostat.pl. jiná plocha 136 88503
ostat.pl. manipulační pl. 51 57860
ostat.pl. neplodná půda 20 16143
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 180
ostat.pl. ostat.komunikace 219 214909
ostat.pl. pohřeb. 1 1766
ostat.pl. silnice 111 98684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12786
ostat.pl. zeleň 14 1507
Celkem KN 2570 9455406
Par. DKM 2570 9455406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 128
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 13
Celkem BUD 383
byt.z. byt 5
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 9
LV 532
spoluvlastník 672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.06.2016
DKM 1:1000 10.12.2009
ZMVM 1:2000 15.12.1984 22.06.2016 Neřešitelné příděly -neodstraněné parcely ZE. Následuje KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1870 15.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 05:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička