k.ú.: 784877 - Voletiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 1590599
zahrada 173 146448
travní p. mez, stráň 3 2501
travní p. 123 439750
lesní poz 77 1536090
vodní pl. tok přirozený 14 15435
vodní pl. tok umělý 2 341
vodní pl. zamokřená pl. 1 29
zast. pl. společný dvůr 1 250
zast. pl. zbořeniště 4 945
zast. pl. 257 61512
ostat.pl. dráha 1 8479
ostat.pl. jiná plocha 127 85699
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 131
ostat.pl. manipulační pl. 12 19111
ostat.pl. mez, stráň 6 2050
ostat.pl. neplodná půda 103 122980
ostat.pl. ostat.komunikace 120 108525
ostat.pl. pohřeb. 1 3195
ostat.pl. silnice 3 19314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7697
ostat.pl. zeleň 1 299
Celkem KN 1215 4171380
Par. DKM 859 1261761
Par. KMD 356 2909619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 250
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 34
LV 282
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2020 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2016
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.09.2020 05:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička