k.ú.: 784877 - Voletiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1601144
zahrada 141 109229
travní p. 165 447643
lesní poz 79 1537358
vodní pl. tok přirozený 12 14645
vodní pl. tok umělý 2 351
zast. pl. společný dvůr 3 645
zast. pl. zbořeniště 4 856
zast. pl. 256 57604
ostat.pl. dráha 4 10282
ostat.pl. jiná plocha 87 69265
ostat.pl. manipulační pl. 30 34015
ostat.pl. neplodná půda 133 134199
ostat.pl. ostat.komunikace 152 112043
ostat.pl. pohřeb. 1 3400
ostat.pl. silnice 7 20783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7758
ostat.pl. zeleň 1 8288
Celkem KN 1274 4169508
Par. KMD 1274 4169508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 40
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 246
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 1
Celkem JED 34
LV 280
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2016
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.