k.ú.: 784141 - Slezské Vlkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 3361796
zahrada 163 148604
travní p. 195 688282
lesní poz 103 879627
vodní pl. rybník 2 7384
vodní pl. tok přirozený 7 21865
vodní pl. tok umělý 1 4608
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 39
vodní pl. zamokřená pl. 1 976
zast. pl. zbořeniště 12 2367
zast. pl. 102 43845
ostat.pl. jiná plocha 28 11363
ostat.pl. manipulační pl. 11 14000
ostat.pl. neplodná půda 18 13709
ostat.pl. ostat.komunikace 121 80802
ostat.pl. pohřeb. 1 833
ostat.pl. silnice 3 38931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13808
ostat.pl. zeleň 1 344
Celkem KN 1094 5333183
Par. KMD 1094 5333183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 103
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 141
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2017
KM-D 1:2000 21.05.2001 30.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 21.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:38

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.