k.ú.: 784061 - Vlkov nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553310 - Vlkov NUTS5 CZ0317553310
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 1871257
zahrada 175 105166
travní p. 588 771218
lesní poz 205 1928080
vodní pl. nádrž přírodní 1 211
vodní pl. nádrž umělá 50 312185
vodní pl. rybník 5 640971
vodní pl. tok přirozený 1 48528
vodní pl. tok umělý 21 7248
vodní pl. zamokřená pl. 18 162332
zast. pl. společný dvůr 2 212
zast. pl. zbořeniště 1 129
zast. pl. 215 64116
ostat.pl. dráha 65 70684
ostat.pl. jiná plocha 196 272897
ostat.pl. manipulační pl. 23 8613
ostat.pl. neplodná půda 50 36406
ostat.pl. ostat.komunikace 316 119537
ostat.pl. silnice 60 34900
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 18315
ostat.pl. zeleň 105 74562
Celkem KN 2913 6547567
Par. DKM 2913 6547567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 31
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 207
LV 299
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.12.2010 1:1000 29.12.2010 *) část k.ú. zahrnutá do obvodu KPÚ Drahov
DKM 1:1000 23.12.2010
ZMVM 1:2000 11.12.1987 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1828 11.12.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 17:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička