k.ú.: 784052 - Vlkoš u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547433 - Vlkoš NUTS5 CZ0714547433
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 653 4358802
zahrada 263 142877
travní p. 61 79532
lesní poz 41 1220910
vodní pl. tok přirozený 36 64098
vodní pl. zamokřená pl. 3 368
zast. pl. zbořeniště 24 4278
zast. pl. 327 119429
ostat.pl. dráha 1 99284
ostat.pl. jiná plocha 60 27624
ostat.pl. manipulační pl. 31 73796
ostat.pl. ostat.komunikace 116 136199
ostat.pl. pohřeb. 1 1993
ostat.pl. silnice 21 61784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15724
ostat.pl. zeleň 5 2428
Celkem KN 1645 6409126
Par. DKM 1645 6409126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 198
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 321
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 432
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2018
DKM-KPÚ 1:1000 25.02.2016 JPÚ
DKM 1:1000 27.06.2012
ZMVM 1:2000 01.08.1984 27.06.2012 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1920 01.08.1984 1:1250 příložná mapa, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 17.10.2019 22:36

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.