k.ú.: 784010 - Vlkava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 565571 - Vlkava NUTS5 CZ0207565571
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 2878307
zahrada 209 128972
ovoc. sad 26 91553
travní p. 34 56819
lesní poz 44 3721846
vodní pl. nádrž umělá 7 25393
vodní pl. rybník 1 199777
vodní pl. tok přirozený 32 26627
vodní pl. tok umělý 3 1511
zast. pl. zbořeniště 4 248
zast. pl. 329 117885
ostat.pl. dráha 2 30683
ostat.pl. jiná plocha 35 43481
ostat.pl. manipulační pl. 22 50585
ostat.pl. neplodná půda 43 19644
ostat.pl. ostat.komunikace 121 164452
ostat.pl. silnice 4 89050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 121 85193
ostat.pl. zeleň 28 4098
Celkem KN 1596 7736124
Par. KMD 1596 7736124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 326
obč.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 440
spoluvlastník 694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 18.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička