k.ú.: 783986 - Opatovice u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 5081
orná půda 103 1206269
zahrada 30 35391
travní p. mez, stráň 4 9063
travní p. plantáž dřevin 1 2880
travní p. 108 296284
lesní poz les(ne hospodář) 1 4642
lesní poz 54 938462
vodní pl. nádrž umělá 9 78556
vodní pl. tok umělý 10 2308
zast. pl. 44 26840
ostat.pl. jiná plocha 25 11019
ostat.pl. manipulační pl. 4 3565
ostat.pl. mez, stráň 3 134
ostat.pl. neplodná půda 4 1364
ostat.pl. ostat.komunikace 19 44274
ostat.pl. silnice 2 26181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 475
Celkem KN 423 2692788
Par. KMD 423 2692788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 41
LV 46
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.