k.ú.: 783854 - Vlčkovice u Mladkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 958080
zahrada 102 66015
travní p. 340 1120445
lesní poz 108 667127
vodní pl. tok přirozený 1 5064
zast. pl. zbořeniště 7 1793
zast. pl. 98 27230
ostat.pl. jiná plocha 41 51875
ostat.pl. manipulační pl. 8 7800
ostat.pl. neplodná půda 34 18121
ostat.pl. ostat.komunikace 119 76574
ostat.pl. pohřeb. 1 121
ostat.pl. silnice 1 11753
ostat.pl. zeleň 1 79
Celkem KN 983 3012077
PK 1 8836
GP 20 224329
Celkem ZE 21 233165
Par. KMD 971 2966348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 88
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.