k.ú.: 783641 - Vlčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563447 - Vlčeves NUTS5 CZ0317563447
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 901 3836569
zahrada 168 151037
travní p. 335 604704
lesní poz 181 1443780
vodní pl. nádrž umělá 2 2691
vodní pl. rybník 3 23090
vodní pl. tok přirozený 10 15018
vodní pl. tok umělý 79 10988
vodní pl. zamokřená pl. 3 5690
zast. pl. společný dvůr 4 664
zast. pl. zbořeniště 6 1438
zast. pl. 170 68606
ostat.pl. jiná plocha 43 21959
ostat.pl. manipulační pl. 24 14297
ostat.pl. neplodná půda 14 9789
ostat.pl. ostat.komunikace 104 116397
ostat.pl. silnice 20 59907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 306
Celkem KN 2068 6386930
Par. DKM 32 67163
Par. KMD 2035 6314965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 151
LV 231
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2016
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 19.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.09.2020 23:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.