k.ú.: 783412 - Vlastiboř u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553298 - Vlastiboř NUTS5 CZ0317553298
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 938 4360507
zahrada 139 79598
travní p. 663 985032
lesní poz 452 1943139
vodní pl. nádrž umělá 4 4705
vodní pl. rybník 2 7482
vodní pl. tok přirozený 418 27670
vodní pl. tok umělý 53 8708
vodní pl. zamokřená pl. 41 25291
zast. pl. zbořeniště 3 1665
zast. pl. 148 77744
ostat.pl. jiná plocha 43 32208
ostat.pl. manipulační pl. 53 46300
ostat.pl. neplodná půda 56 23364
ostat.pl. ostat.komunikace 234 118723
ostat.pl. silnice 7 21230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25493
ostat.pl. zeleň 8 7490
Celkem KN 3270 7796349
Par. KMD 3270 7796349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 137
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 249
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2015
S-SK GS 1:2880 1828 28.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 05:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička