k.ú.: 783358 - Kounice nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 1765017
zahrada 73 75292
ovoc. sad 4 47970
travní p. 216 455388
lesní poz 141 3836974
vodní pl. nádrž umělá 5 4404
vodní pl. tok přirozený 3 117429
vodní pl. tok umělý 10 1755
vodní pl. zamokřená pl. 1 3500
zast. pl. společný dvůr 4 420
zast. pl. zbořeniště 4 1256
zast. pl. 252 40212
ostat.pl. dráha 1 803
ostat.pl. jiná plocha 63 42630
ostat.pl. manipulační pl. 11 17849
ostat.pl. neplodná půda 82 75375
ostat.pl. ostat.komunikace 68 128131
ostat.pl. silnice 5 5283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 64492
ostat.pl. zeleň 2 615
Celkem KN 1173 6684795
Par. KMD 1173 6684795
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 73
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 214
LV 143
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.08.2019 02:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.