k.ú.: 783331 - Březina nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534561 - Vlastějovice NUTS5 CZ0205534561
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 569470
zahrada 30 14745
travní p. 65 98573
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 19 30187
vodní pl. tok přirozený 8 50551
vodní pl. tok umělý 1 1170
vodní pl. zamokřená pl. 8 5919
zast. pl. 72 10261
ostat.pl. dráha 2 15515
ostat.pl. neplodná půda 49 19055
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22928
Celkem KN 458 838411
Par. KMD 458 838411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 47
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 72
LV 60
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 16.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 15:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.