k.ú.: 783307 - Vlasatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 585025 - Vlasatice NUTS5 CZ0643585025
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 16914933
vinice 9 352100
zahrada 284 197151
ovoc. sad 3 52826
travní p. 30 158534
lesní poz les(ne hospodář) 50 1140842
lesní poz 14 312471
vodní pl. nádrž umělá 1 4903
vodní pl. rybník 4 1691331
vodní pl. tok přirozený 23 86135
vodní pl. zamokřená pl. 8 358073
zast. pl. společný dvůr 16 5672
zast. pl. zbořeniště 10 2412
zast. pl. 419 199274
ostat.pl. jiná plocha 152 159278
ostat.pl. manipulační pl. 28 81918
ostat.pl. neplodná půda 6 13080
ostat.pl. ostat.komunikace 155 502259
ostat.pl. pohřeb. 1 2943
ostat.pl. silnice 15 149975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8494
ostat.pl. zeleň 72 472143
Celkem KN 1839 22866747
Par. DKM 1839 22866747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
Celkem BUD 405
byt.z. byt 28
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 29
LV 478
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2018
DKM-KPÚ 14.10.2010 1:1000 21.10.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 26.11.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 27.09.2020 05:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička