k.ú.: 783293 - Vlachovo Březí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550663 - Vlachovo Březí NUTS5 CZ0315550663
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 3983986
zahrada 561 482391
ovoc. sad 66 281226
travní p. 428 1593459
lesní poz 94 1444963
vodní pl. nádrž umělá 24 36249
vodní pl. rybník 6 51116
vodní pl. tok přirozený 49 18595
vodní pl. tok umělý 25 16100
zast. pl. společný dvůr 10 1069
zast. pl. zbořeniště 11 3157
zast. pl. 842 198826
ostat.pl. jiná plocha 221 90954
ostat.pl. manipulační pl. 113 129361
ostat.pl. neplodná půda 140 126501
ostat.pl. ostat.komunikace 162 222522
ostat.pl. pohřeb. 3 12613
ostat.pl. silnice 52 90507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28687
ostat.pl. zeleň 22 29238
Celkem KN 2980 8841520
PK 1045 4943610
GP 2 291
Celkem ZE 1047 4943901
Par. DKM 1888 1090658
Par. KMD 417 432951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 415
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 102
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 819
byt.z. byt 131
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 6
Celkem JED 179
LV 1132
spoluvlastník 1934

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 30.09.2020 05:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička