k.ú.: 783269 - Vlachova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586994 - Vlachova Lhota NUTS5 CZ0724586994
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 1061993
zahrada 85 55197
ovoc. sad 7 48625
travní p. 895 1439619
lesní poz 100 947336
vodní pl. tok přirozený 11 11510
zast. pl. společný dvůr 12 6763
zast. pl. zbořeniště 4 406
zast. pl. 154 48430
ostat.pl. jiná plocha 52 13904
ostat.pl. manipulační pl. 30 18166
ostat.pl. neplodná půda 116 65323
ostat.pl. ostat.komunikace 148 53180
ostat.pl. silnice 132 48768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6248
ostat.pl. zeleň 18 2426
Celkem KN 2250 3827894
Par. KMD 2250 3827894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 149
LV 217
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 08.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 19.05.2019 14:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.