k.ú.: 783129 - Vítkovice v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577669 - Vítkovice NUTS5 CZ0514577669
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 156847
zahrada 51 24945
travní p. mez, stráň 1 237
travní p. 1691 4856661
lesní poz les(ne hospodář) 840 24906468
lesní poz 169 670284
vodní pl. nádrž přírodní 1 457
vodní pl. nádrž umělá 1 175
vodní pl. tok přirozený 51 144239
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
vodní pl. zamokřená pl. 1 314
zast. pl. společný dvůr 6 1298
zast. pl. zbořeniště 82 10425
zast. pl. 574 121267
ostat.pl. jiná plocha 87 30288
ostat.pl. manipulační pl. 76 70829
ostat.pl. neplodná půda 861 337102
ostat.pl. ostat.komunikace 388 332492
ostat.pl. pohřeb. 1 2007
ostat.pl. silnice 36 247067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 29769
ostat.pl. zeleň 4 627
Celkem KN 4962 31943810
Par. KMD 4962 31943810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 188
č.p. rod.rekr 41
č.p. ubyt.zař 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 548
byt.z. byt 163
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 104
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 323
LV 913
spoluvlastník 1567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.09.2020 05:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.