k.ú.: 782963 - Vítkov u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1164311
zahrada 73 42605
travní p. 224 1292811
lesní poz les s budovou 4 142
lesní poz les(ne hospodář) 5 201856
lesní poz 24 409026
vodní pl. nádrž umělá 8 335755
vodní pl. tok přirozený 20 49687
vodní pl. tok umělý 3 5835
vodní pl. zamokřená pl. 1 3328
zast. pl. zbořeniště 2 97
zast. pl. 207 46996
ostat.pl. dobývací prost. 1 45586
ostat.pl. jiná plocha 170 791242
ostat.pl. manipulační pl. 22 55133
ostat.pl. neplodná půda 69 129612
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 16787
ostat.pl. ostat.komunikace 69 93670
ostat.pl. silnice 42 239354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 62613
ostat.pl. zeleň 5 3919
Celkem KN 1043 4990365
Par. DKM 1043 4990365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 67
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 203
LV 215
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2011
Ost. 1:5000 01.01.1982 21.06.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1971 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 04:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.