k.ú.: 782777 - Záboří u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 2076900
zahrada 111 120816
travní p. 373 839698
lesní poz 235 2947573
vodní pl. tok přirozený 3 5630
vodní pl. tok umělý 1 230
vodní pl. zamokřená pl. 4 6785
zast. pl. společný dvůr 1 251
zast. pl. zbořeniště 38 9132
zast. pl. 73 18376
ostat.pl. jiná plocha 125 116674
ostat.pl. manipulační pl. 7 9461
ostat.pl. neplodná půda 104 48774
ostat.pl. ostat.komunikace 111 120714
ostat.pl. silnice 2 19675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2280
Celkem KN 1614 6342969
Par. KMD 1614 6342969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
LV 151
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 05:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.