k.ú.: 782629 - Vítanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572497 - Vítanov NUTS5 CZ0531572497
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1401184
vinice 1 154
zahrada 163 85370
travní p. 390 1072787
lesní poz 207 1306239
vodní pl. nádrž umělá 6 6917
vodní pl. tok přirozený 49 32250
vodní pl. tok umělý 21 3432
vodní pl. zamokřená pl. 1 3040
zast. pl. společný dvůr 5 651
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 224 51467
ostat.pl. dráha 2 31807
ostat.pl. jiná plocha 117 60215
ostat.pl. manipulační pl. 7 15561
ostat.pl. neplodná půda 58 49685
ostat.pl. ostat.komunikace 109 100545
ostat.pl. pohřeb. 1 384
ostat.pl. silnice 28 44947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 23142
ostat.pl. zeleň 1 2032
Celkem KN 1748 4291936
Par. KMD 1748 4291936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 104
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 213
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 306
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.