k.ú.: 782548 - Višňová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541516 - Višňová NUTS5 CZ020B541516
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 2424819
zahrada 251 121974
ovoc. sad 2 6770
travní p. 391 1098053
lesní poz 97 12819447
vodní pl. nádrž umělá 14 58303
vodní pl. rybník 2 2429
vodní pl. tok přirozený 28 7066
vodní pl. tok umělý 12 3926
vodní pl. zamokřená pl. 3 1602
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 5 1339
zast. pl. 298 89198
ostat.pl. jiná plocha 135 91585
ostat.pl. manipulační pl. 29 29305
ostat.pl. neplodná půda 136 105622
ostat.pl. ostat.komunikace 196 190093
ostat.pl. pohřeb. 2 3052
ostat.pl. silnice 31 100850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 16987
ostat.pl. zeleň 2 1565
Celkem KN 2279 17173990
Par. KMD 2279 17173990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 10
Celkem JED 30
LV 485
spoluvlastník 746

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 22.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 04:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.