k.ú.: 782491 - Vír - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597074 - Vír NUTS5 CZ0635597074
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 752375
zahrada 302 125163
ovoc. sad 3 18386
travní p. 360 846324
lesní poz 335 1607241
vodní pl. nádrž umělá 3 346462
vodní pl. rybník 3 16462
vodní pl. tok přirozený 42 243539
vodní pl. tok umělý 8 1779
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 447
zast. pl. společný dvůr 4 4357
zast. pl. zbořeniště 10 1177
zast. pl. 399 115317
ostat.pl. jiná plocha 214 148475
ostat.pl. manipulační pl. 47 52362
ostat.pl. neplodná půda 213 134155
ostat.pl. ostat.komunikace 259 118621
ostat.pl. pohřeb. 2 1093
ostat.pl. silnice 61 67903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 10097
ostat.pl. zeleň 15 16489
Celkem KN 2603 4628224
Par. KMD 2603 4628224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 201
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 9
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 384
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 407
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 23:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.