k.ú.: 782491 - Vír - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597074 - Vír NUTS5 CZ0635597074
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 752389
zahrada 299 125590
ovoc. sad 3 18386
travní p. 358 846342
lesní poz 332 1607241
vodní pl. nádrž umělá 3 346462
vodní pl. rybník 3 16462
vodní pl. tok přirozený 42 243539
vodní pl. tok umělý 8 1779
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 447
zast. pl. společný dvůr 4 4357
zast. pl. zbořeniště 10 1177
zast. pl. 400 115117
ostat.pl. jiná plocha 200 147769
ostat.pl. manipulační pl. 47 52364
ostat.pl. neplodná půda 213 134160
ostat.pl. ostat.komunikace 258 119061
ostat.pl. pohřeb. 2 1093
ostat.pl. silnice 61 67903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 10097
ostat.pl. zeleň 15 16489
Celkem KN 2578 4628224
Par. KMD 2578 4628224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 201
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 9
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 385
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 402
spoluvlastník 619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:29

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.