k.ú.: 782351 - Vinary u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 951769
chmelnice 5 17313
zahrada 317 169760
ovoc. sad 2 1172
travní p. 68 114675
lesní poz 25 1454946
vodní pl. nádrž umělá 2 675
vodní pl. tok přirozený 106 11117
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 7 946
zast. pl. 332 65200
ostat.pl. jiná plocha 64 21972
ostat.pl. neplodná půda 6 2849
ostat.pl. ostat.komunikace 95 41608
ostat.pl. silnice 8 7878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11228
ostat.pl. zeleň 4 246
Celkem KN 1507 2873459
Par. DKM 14 45947
Par. KMD 1493 2827512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 244
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 330
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
Celkem JED 68
LV 463
spoluvlastník 676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 16:48

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.