k.ú.: 782351 - Vinary u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 465 952152
chmelnice 5 17313
zahrada 316 169669
ovoc. sad 2 1172
travní p. 69 115748
lesní poz 25 1455310
vodní pl. nádrž umělá 2 675
vodní pl. tok přirozený 106 11099
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 7 946
zast. pl. 327 64185
ostat.pl. jiná plocha 62 22229
ostat.pl. neplodná půda 6 2849
ostat.pl. ostat.komunikace 93 40639
ostat.pl. silnice 8 7878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11228
ostat.pl. zeleň 4 246
Celkem KN 1499 2873443
Par. DKM 14 45947
Par. KMD 1485 2827496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 240
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 325
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
Celkem JED 68
LV 468
spoluvlastník 688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 22:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.