k.ú.: 782343 - Popovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1061401
zahrada 128 107928
ovoc. sad 1 4595
travní p. 32 165437
lesní poz 1 15580
vodní pl. nádrž umělá 2 1360
vodní pl. tok přirozený 5 10306
zast. pl. zbořeniště 4 1787
zast. pl. 141 35086
ostat.pl. dráha 1 90642
ostat.pl. jiná plocha 9 36136
ostat.pl. manipulační pl. 3 2553
ostat.pl. ostat.komunikace 39 35495
ostat.pl. silnice 7 26821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2617
ostat.pl. zeleň 1 343
Celkem KN 588 1598087
Par. DKM 588 1598087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 2
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 141
LV 206
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.11.2009 přepracování
THM-G 1:2000 01.12.1979 05.11.2009 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1937 01.12.1979 agrární operace, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.