k.ú.: 782335 - Lýsky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1316190
zahrada 87 88820
ovoc. sad 1 2843
travní p. 57 235433
vodní pl. tok přirozený 7 20713
zast. pl. zbořeniště 2 154
zast. pl. 133 45550
ostat.pl. dráha 1 127692
ostat.pl. dálnice 1 76427
ostat.pl. jiná plocha 25 44388
ostat.pl. manipulační pl. 23 90794
ostat.pl. neplodná půda 3 5292
ostat.pl. ostat.komunikace 48 77942
ostat.pl. silnice 14 57434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4081
ostat.pl. zeleň 41 58501
Celkem KN 614 2252254
Par. DKM 614 2252254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 193
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.2009
Ins. A 1:2000 09.03.1942 14.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.03.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.05.2019 17:25

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.