k.ú.: 782190 - Vinary u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572489 - Vinary NUTS5 CZ0534572489
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 2218736
zahrada 106 57838
ovoc. sad 10 31584
travní p. 152 358216
lesní poz 126 425966
vodní pl. tok přirozený 31 18962
zast. pl. zbořeniště 2 130
zast. pl. 108 45197
ostat.pl. jiná plocha 52 88851
ostat.pl. manipulační pl. 17 21903
ostat.pl. neplodná půda 90 95828
ostat.pl. ostat.komunikace 83 64891
ostat.pl. pohřeb. 3 441
ostat.pl. silnice 59 38123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6011
Celkem KN 1265 3472677
Par. KMD 1265 3472677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 100
LV 175
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 15:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.