k.ú.: 781959 - Klášter u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 3192336
zahrada 197 136464
ovoc. sad 24 79937
travní p. 249 464661
lesní poz 92 1841275
vodní pl. nádrž umělá 11 93852
vodní pl. rybník 2 23158
vodní pl. tok přirozený 33 18929
vodní pl. tok umělý 1 423
vodní pl. zamokřená pl. 1 37463
zast. pl. společný dvůr 1 437
zast. pl. zbořeniště 7 1070
zast. pl. 179 78120
ostat.pl. jiná plocha 90 52716
ostat.pl. manipulační pl. 7 4641
ostat.pl. neplodná půda 76 215877
ostat.pl. ostat.komunikace 70 119707
ostat.pl. pohřeb. 3 6010
ostat.pl. silnice 16 65570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12015
ostat.pl. zeleň 5 7216
Celkem KN 1558 6451877
Par. DKM 128 621339
Par. KMD 1430 5830538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 107
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 317
spoluvlastník 549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.01.2013 1:1000 25.02.2013 *) DKM na části kú po JPÚ - grafický příděl
KMD 1:1000 06.12.2010 OO přepracováním na KMD
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2013 KMD na části od 6.12.2010 - OO přepracováním zbytek obnoven na DKM - JPÚ ke dni 25.2.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.09.2020 23:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.