k.ú.: 781932 - Hostovlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1101790
zahrada 40 45802
travní p. 68 155318
lesní poz 97 2066583
vodní pl. rybník 2 11298
vodní pl. tok přirozený 11 3521
zast. pl. 28 21170
ostat.pl. jiná plocha 7 1390
ostat.pl. manipulační pl. 3 3401
ostat.pl. neplodná půda 4 2098
ostat.pl. ostat.komunikace 58 26726
ostat.pl. silnice 5 45612
Celkem KN 496 3484709
Par. KMD 496 3484709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 68
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.