k.ú.: 781827 - Vikýřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569445 - Vikýřovice NUTS5 CZ0715569445
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1407
orná půda 708 4008541
zahrada skleník-pařeniš. 3 478
zahrada 941 679174
ovoc. sad 4 4080
travní p. 278 1070018
lesní poz 306 4764722
vodní pl. nádrž umělá 3 10005
vodní pl. tok přirozený 139 127184
vodní pl. tok umělý 1 8
vodní pl. zamokřená pl. 2 217
zast. pl. společný dvůr 19 3098
zast. pl. zbořeniště 6 1151
zast. pl. 1029 248811
ostat.pl. dráha 5 80615
ostat.pl. jiná plocha 332 195306
ostat.pl. manipulační pl. 55 73483
ostat.pl. neplodná půda 84 55360
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 110
ostat.pl. ostat.komunikace 407 302567
ostat.pl. silnice 95 86704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25511
ostat.pl. zeleň 40 15138
Celkem KN 4466 11753688
Par. DKM 4466 11753688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 648
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če rod.dům 13
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če vodní el 1
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1024
byt.z. byt 87
obč.z. byt 2
Celkem JED 89
LV 1272
spoluvlastník 2035

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.09.2004
S-SK ŠS 1:2880 1868 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.