k.ú.: 781827 - Vikýřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569445 - Vikýřovice NUTS5 CZ0715569445
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1407
orná půda 661 3992473
zahrada skleník-pařeniš. 3 478
zahrada 958 693523
ovoc. sad 3 4080
travní p. 271 1067691
lesní poz 309 4767578
vodní pl. nádrž umělá 3 10005
vodní pl. tok přirozený 139 126865
vodní pl. tok umělý 1 8
vodní pl. zamokřená pl. 2 217
zast. pl. společný dvůr 4 968
zast. pl. zbořeniště 3 505
zast. pl. 1062 251114
ostat.pl. dráha 5 80615
ostat.pl. jiná plocha 344 201798
ostat.pl. manipulační pl. 54 72957
ostat.pl. neplodná půda 82 54388
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 110
ostat.pl. ostat.komunikace 412 303175
ostat.pl. silnice 94 83532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25511
ostat.pl. zeleň 41 14685
Celkem KN 4460 11753683
Par. DKM 4460 11753683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 652
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 141
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če vodní el 1
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1052
byt.z. byt 87
obč.z. byt 6
Celkem JED 93
LV 1285
spoluvlastník 2089

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.09.2004
S-SK ŠS 1:2880 1868 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 01.10.2020 07:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička