k.ú.: 781819 - Vikantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553191 - Vikantice NUTS5 CZ0715553191
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 19802
zahrada 5 1089
travní p. 382 5928040
lesní poz 444 3333816
vodní pl. nádrž umělá 8 12661
vodní pl. tok přirozený 36 48964
vodní pl. tok umělý 19 10023
vodní pl. zamokřená pl. 1 683
zast. pl. společný dvůr 4 1644
zast. pl. zbořeniště 14 6534
zast. pl. 71 39052
ostat.pl. dráha 5 38880
ostat.pl. jiná plocha 117 199033
ostat.pl. manipulační pl. 23 51350
ostat.pl. neplodná půda 179 133511
ostat.pl. ostat.komunikace 125 183509
ostat.pl. pohřeb. 1 1260
ostat.pl. silnice 12 28123
Celkem KN 1461 10037974
Par. KMD 1461 10037974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 67
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 102
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 25.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 04.06.2020 00:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.