k.ú.: 781614 - Vidice u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534536 - Vidice NUTS5 CZ0205534536
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 2930752
zahrada 40 29259
ovoc. sad 5 16111
travní p. 105 226082
lesní poz 18 35810
vodní pl. nádrž umělá 1 1032
vodní pl. tok umělý 39 10117
vodní pl. zamokřená pl. 2 1303
zast. pl. zbořeniště 3 987
zast. pl. 58 54369
ostat.pl. jiná plocha 3 12653
ostat.pl. manipulační pl. 11 14514
ostat.pl. neplodná půda 7 7750
ostat.pl. ostat.komunikace 42 49328
ostat.pl. pohřeb. 1 689
ostat.pl. silnice 5 39878
Celkem KN 768 3430634
Par. KMD 768 3430634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 102
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 23:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.