k.ú.: 781495 - Vícov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590142 - Vícov NUTS5 CZ0713590142
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 4840336
zahrada 271 177300
ovoc. sad 14 42139
travní p. 58 152511
lesní poz 8 28442
vodní pl. nádrž umělá 1 1205
vodní pl. tok přirozený 8 22948
zast. pl. zbořeniště 12 2649
zast. pl. 365 128836
ostat.pl. jiná plocha 55 37563
ostat.pl. manipulační pl. 11 27691
ostat.pl. neplodná půda 96 147154
ostat.pl. ostat.komunikace 97 217610
ostat.pl. pohřeb. 3 2317
ostat.pl. silnice 9 91098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18189
ostat.pl. zeleň 13 52594
Celkem KN 1442 5990582
Par. DKM 467 5186962
Par. KMD 975 803620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 216
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 77
rozestav. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 392
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.11.2016
KMD 1:1000 18.12.2015
S-SK ŠD 1:2500 1940 04.11.2016
S-SK ŠS 1834 31.12.1940 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 18.09.2020 10:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.