k.ú.: 781347 - Vlčí Doly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589128 - Věžky NUTS5 CZ0721589128
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1161389
zahrada 75 78093
travní p. 7 19554
lesní poz 3 30104
vodní pl. nádrž umělá 1 771
vodní pl. rybník 1 7967
vodní pl. tok přirozený 2 4587
vodní pl. tok umělý 20 15854
zast. pl. 87 27890
ostat.pl. jiná plocha 37 32860
ostat.pl. manipulační pl. 30 8131
ostat.pl. ostat.komunikace 32 78375
ostat.pl. silnice 1 4775
ostat.pl. skládka 1 15512
ostat.pl. zeleň 31 121959
Celkem KN 487 1607821
Par. DKM 487 1607821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. shromaž. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
LV 107
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 01.06.2009 *) KPÚ extravilán
KM-D 1:1000 28.09.1998 29.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.09.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 25.09.2020 14:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička