k.ú.: 781142 - Nové Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 570036 - Větřkovice NUTS5 CZ0805570036
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 506893
zahrada 24 13814
travní p. 63 194924
lesní poz ostat.komunikace 1 519
lesní poz 37 2178824
vodní pl. nádrž umělá 1 1128
vodní pl. rybník 1 275
vodní pl. tok přirozený 4 3918
zast. pl. zbořeniště 1 49
zast. pl. 13 5694
ostat.pl. jiná plocha 16 14244
ostat.pl. neplodná půda 12 1605
ostat.pl. ostat.komunikace 19 17305
ostat.pl. silnice 3 40596
Celkem KN 227 2979788
Par. DKM 139 744773
Par. KMD 88 2235015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 13
LV 37
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.06.2015 1:1000 30.06.2015 *)
KMD 1:1000 17.07.2013 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.09.2020 23:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.