k.ú.: 781096 - Věteřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586731 - Věteřov NUTS5 CZ0645586731
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3350 4394224
vinice 95 75717
zahrada 255 238159
ovoc. sad 27 132042
travní p. 102 276805
lesní poz 24 2591741
vodní pl. nádrž umělá 1 536
vodní pl. tok umělý 127 23244
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 12 2631
zast. pl. 253 91717
ostat.pl. jiná plocha 78 34207
ostat.pl. manipulační pl. 30 47196
ostat.pl. neplodná půda 81 89471
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 442
ostat.pl. ostat.komunikace 703 110674
ostat.pl. pohřeb. 1 3283
ostat.pl. silnice 16 44254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16866
ostat.pl. zeleň 63 4903
Celkem KN 5223 8178217
Par. KMD 5223 8178217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 180
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 12
Celkem BUD 249
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 633
spoluvlastník 915

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2017
KM-D 1:2880 01.01.2001 21.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička