k.ú.: 781053 - Věstínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597031 - Věstín NUTS5 CZ0635597031
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 719220
zahrada 42 34532
ovoc. sad 1 2586
travní p. 110 456017
lesní poz 77 609241
vodní pl. tok přirozený 11 4359
vodní pl. tok umělý 2 235
zast. pl. 50 11123
ostat.pl. jiná plocha 26 7268
ostat.pl. neplodná půda 60 34303
ostat.pl. ostat.komunikace 55 37811
ostat.pl. silnice 6 261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2664
Celkem KN 498 1919620
Par. KMD 498 1919620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 49
LV 69
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.06.2020 19:10

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.