k.ú.: 780863 - Veselíčko u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520420 - Veselíčko NUTS5 CZ0714520420
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2033668
chmelnice 42 186297
zahrada 488 458062
ovoc. sad 86 1245218
travní p. 163 385536
lesní poz les s budovou 1 46
lesní poz les(ne hospodář) 1 103735
lesní poz 41 5628406
vodní pl. nádrž umělá 3 12020
vodní pl. rybník 5 47724
vodní pl. tok přirozený 67 31661
vodní pl. tok umělý 3 2956
zast. pl. společný dvůr 1 100
zast. pl. zbořeniště 7 1888
zast. pl. 463 121532
ostat.pl. dobývací prost. 2 126615
ostat.pl. jiná plocha 149 244509
ostat.pl. manipulační pl. 24 34327
ostat.pl. neplodná půda 36 37437
ostat.pl. ostat.komunikace 103 156628
ostat.pl. pohřeb. 1 2666
ostat.pl. silnice 32 88662
ostat.pl. skládka 1 5153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6683
ostat.pl. zeleň 4 40508
Celkem KN 1943 11002037
EN 4 305
PK 1286 3249113
GP 2 41555
Celkem ZE 1292 3290973
Par. DKM 258 579876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 106
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 431
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 617
spoluvlastník 854

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.07.2015 1:1000 13.08.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.07.2019 16:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.