k.ú.: 780693 - Žíšov u Veselí nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563897 - Žíšov NUTS5 CZ0317563897
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 1874987
zahrada 103 46688
travní p. 255 819336
lesní poz 259 1254299
vodní pl. nádrž přírodní 3 591
vodní pl. nádrž umělá 2 1848
vodní pl. rybník 2 37969
vodní pl. tok umělý 13 12141
vodní pl. zamokřená pl. 9 25270
zast. pl. společný dvůr 2 1008
zast. pl. zbořeniště 1 391
zast. pl. 163 77605
ostat.pl. jiná plocha 216 152031
ostat.pl. manipulační pl. 36 107476
ostat.pl. neplodná půda 6 32528
ostat.pl. ostat.komunikace 79 192081
ostat.pl. silnice 3 30664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2041
ostat.pl. zeleň 19 58079
Celkem KN 1392 4727033
Par. DKM 1392 4727033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 35
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 158
LV 199
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2014
DKM 1:1000 06.08.2013
THM-V 1:1000 02.10.1972 30.09.2014 1:2000-část
S-SK GS 1:2880 1828 02.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.