k.ú.: 780685 - Veselí nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553271 - Veselí nad Lužnicí NUTS5 CZ0317553271
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3099 6288475
zahrada 1354 620572
travní p. 1798 1844162
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 431 2317181
vodní pl. nádrž přírodní 180 449860
vodní pl. nádrž umělá 57 95933
vodní pl. rybník 39 69984
vodní pl. tok přirozený 196 431639
vodní pl. tok umělý 300 40493
vodní pl. zamokřená pl. 590 524084
zast. pl. společný dvůr 10 1665
zast. pl. zbořeniště 35 10220
zast. pl. 2820 686700
ostat.pl. dobývací prost. 62 32923
ostat.pl. dráha 96 274841
ostat.pl. jiná plocha 1193 771038
ostat.pl. manipulační pl. 596 574101
ostat.pl. neplodná půda 525 205472
ostat.pl. ostat.komunikace 1444 526300
ostat.pl. pohřeb. 6 12215
ostat.pl. silnice 605 515125
ostat.pl. skládka 1 802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 147 116265
ostat.pl. zeleň 440 243929
Celkem KN 16025 16653998
Par. DKM 16025 16653998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 72
č.p. doprava 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 1236
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 132
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 21
bez čp/če garáž 640
bez čp/če jiná st. 201
bez čp/če obč.vyb 54
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 70
bez čp/če rod.rekr 60
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 11
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 2769
byt.z. byt 1106
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 86
obč.z. garáž 20
Celkem JED 1216
LV 3582
spoluvlastník 6248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2021 1:1000 20.05.2021 *) Přesah KPÚ z k.ú. Sviny
DKM-KPÚ 30.09.2014 1:1000 30.09.2014 *)
DKM 1:1000 23.09.2011
THM-G 1:1000 02.10.1972 23.09.2011
THM-V 1:1000 02.10.1972 23.09.2011 1:2000 -část
S-SK GS 1:2880 1828 02.10.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.08.2022 06:18

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.